Aliağa Belediyesi
Avşar Gemi Söküm Hakkında | İş'te Aliağa | Aliağa Belediyesi
Firma Hakkında

Ticari unvanlı şirketimiz Aliağa gemi söküm bölgesi 5 nolu parselde gemi geri dönüşüm faaliyetlerin de bulunmaktadır.

Ekonomik ömrünü tamamlayan gemiler satın alınarak tesislere getirilmekte, taraf olduğumuz Hong Kong & Basel Konvansiyonları IMO-ILO sözleşmeleri ile ulusal yönetmelikler kapsamın da sökülerek geri kazanılmaktadır.

AVŞAR Gemi Geri dönüşüm tesisleri 1980 yılından beri, 17540 m² bir alanda faaliyet göstermekte olup, yıllık 50.000 ton kapasitesi ile metal ve ametal ürünün geri dönüşümünü sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Çevre ve İSG‘ye uyumlu, taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeler, gemi söküm faaliyetleri ile ilgili yayınlanan kılavuzlar ile ulusal yönetmeliklere uygun gemi geri dönüşüm faaliyetlerin de bulunmaktır.